Blog

Oslobođenje plaćanja participacije – Redovni programi

OBAVIJEST RODITELJIMA

TEMELJEM ODLUKA ŠKOLSKOG ODBORA POLAZNICI REDOVNIH PROGRAMA UMJETNIČKE ŠKOLE OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA PARTCIPACIJE I NAJMA INSTRUMENTA ZA MJESEC LIPANJ,

A POLAZNICI PREDŠKOLSKIH I POČETNIČKIH PROGRAMA

I TEČAJA SYNTHESIZERA

PLAĆANJA PARTICIPACIJE ZA

TRAVANJ, SVIBANJ I LIPANJ.

SVI UNAPRIJED UPLAĆENI IZNOSI

BITI ĆE VRAĆENI DO ZAVRŠETKA NASTAVNE GODINE.

ODLUKE ŠKOLSKOG ODBORA NA POVEZNICI:

www.umjetnicka-skola-miroslav-magdalenic.com.hr/dokumenti-skole/opci-akti-skole/

   UPRAVA