Financijski dokumenti

Izvršenje financijskog plana za 2019. godinu

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu te projekcija za 2021. i 2022. godinu

Rebalans financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Izvršenje financijskog plana za 2018. godinu
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018.
• Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu
Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021.

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Rebalans financijskog plana za 2018

Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017.
• Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu
Obrazloženje financijskog plana 2018. – 2020.

Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Rebalans financijskog plana za 2017. – OPĆI DIO

Izvršenje financijskog plana za 2016. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Obrazloženje financijskog plana 2017. – 2019.

Financijski plan za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Rebalans financijskog plana za 2016. – OPĆI DIO

Financijski plan za 2016. i projekciju plana za 2017. i 2018.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Rebalans financijskog plana za 2015. – OPĆI DIO

Rebalans financijskog plana za 2015. – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje financijskog plana za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. i projekcije za 2016. i 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2014.

Izvršenje financijskog plana za 2014. godinu

Izvršenje financijskog plana za 2013. godinu