Teoretski odjel

Solfeggio

Solfeggio je predmet koji se izučava u glazbenim školama i neizostavan je dio glazbenog obrazovanja, na kojemu se stječu intonacijska i ritamska znanja i vještine koje omogućuju razumijevanje glazbene strukture, kao što su ritam, harmonija, melodija i dinamika.

Teorija glazbe

Teorija glazbe je skup spoznaja o naravi i zakonitostima glazbene umjetnosti stečenih proučavanjem stvaralačke (skladateljske) i izvoditeljske glazbene prakse. Osim što su glazbu rado izvodili i slušali, mnogi su ju skladatelji, glazbenici i glazbeni teoretičari oduvijek s jednakom strašću i analizirali. Temeljni glazbeni parametri poput ljestvica, odnosno odabrane tonske građe, ritma, harmonije, melodije i njihov odnos spram pojedinih glazbenih struktura i oblika te njihova moguća međusobna ovisnost ili uvjetovanost, česte su teme u raspravama glazbenih teoretičara. I dok muzikolozi glazbu najčešće proučavaju u povijesno-sociološkom i kulturološko-humanističkom kontekstu, pojedini ju glazbeni teoretičari objašnjavaju i kao akustičku pojavu povezanu s ljudskom fiziologijom i psihologijom. Stoga teorija glazbe u širem smislu obuhvaća i proučavanje te spoznaju u drugim aspektima glazbe na područjima akustike, komponiranja, izvedbenih praksi i interpretacija, organologije (izgradnja i uporaba glazbenih instrumentarija), povijesti, sociologije i estetike glazbe, kako na područjima umjetničke, tradicijske i popularne glazbe europskih tako i izvaneuropskih glazbenih kultura. Europska glazbena kultura proizvela je do sada najznačajniji korpus teorije glazbe, ali značajan su prinos dali i teoretičari glazbe iz arapskih, bizantskih, hebrejskih, indijskih i kineskih glazbenokulturnih krugova.

Mali zbor

Zbor

– PROČELNICA TEORESKOG I HARMONIKAŠKOG ODJELA –

Učiteljica solfeggia i teorije glazbe, voditeljica predškolskih i početničkih programa

NATAŠA BRAČKO, Profesor glazbene kulture – prof.

 

Učiteljica solfeggia, teorije glazbe i pjevačkog zbora

LJUBICA CRNČEC, Magistra glazbene pedagogije – mag.mus.

 

Učitelj solfeggia i teorije glazbe

MIROSLAV NOVAK, Profesor glazbene kulture – prof.

 

Učiteljica solfeggia, teorije glazbe i pjevačkih zborova, voditeljica predškolskih i početničkih programa

ZRINKA NOVAK, Magistra glazbene pedagogije i povijesti umjetnosti – mag.mus./ mag. educ. hist. art