Obavijest

PRIJAVE ZA UPIS U PREDŠKOLSKE/POČETNIČKE GLAZBENE I BALETNE PROGRAME

PRIJAVE ZA UPIS U PREDŠKOLSKE/POČETNIČKE GLAZBENE

I BALETNE PROGRAME U ŠK. GOD. 2022./23.

 

I. GLAZBENI PROGRAMI

Škola omogućava upis djece u sljedeće predškolske/početničke glazbene programe:

1. Glazbena predškola za djecu od 5 do 7 godina starosti,

2. Glazbena radionica za djecu od 7 do 8 godina starosti,

3. Početnički solfeggio za djecu od 8 do 9 godina starosti.

Programi se održavaju u matičnoj školi u Čakovcu te, ako se prijavi dovoljan broj kandidata, u PO Prelog, PO Mursko Središće i PO Donji Kraljevec.

Prijava za navedene programe vrši se putem obrasca koji se nalazi u privitku ove obavijesti.

Popunjeni obrasci / prijave mogu se slati do 30. rujna 2022. god. na e-mail: tajnistvo@os-umjetnicka-ck.skole.hr, a početak izvođenja programa predviđa se početkom listopada 2022. god., o čemu će roditelji/skrbnici biti na vrijeme obaviješteni.

I. BALETNI PROGRAMI

Škola omogućava upis djece u sljedeće predškolske/početničke baletne programe:

1. Predškolski balet za djecu od 5 do 7 godina starosti,

2. Mala baletna škola 1 za djecu od 7 do 8 godina starosti,

3. Mala baletna škola 2 za djecu od 8 do 9 godina starosti,

4. Početnički klasični balet za djecu od 9 do 10 godina starosti.

Programi se održavaju u Čakovcu, na adresi A. Starčevića 55 (Učiteljski fakultet).

Prijava za navedene programe vrši se putem obrasca koji se nalazi u privitku ove obavijesti.

Popunjeni obrasci / prijave mogu se slati do 30. rujna 2022. god. na e-mail: tajnistvo@os-umjetnicka-ck.skole.hr, a početak izvođenja programa predviđa se početkom listopada 2022. god., o čemu će roditelji/skrbnici biti na vrijeme obaviješteni.

 

PRIJAVNICE

PRIJAVNICA ZA BALETNI ODJEL 22-23. god.

PRIJAVNICA ZA GLAZBENI ODJEL 22-23. god.

Skip to content