PROČIŠĆENI TEKST STATUTA 2024.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2024.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Odluka o objavi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2024.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Škole

Procedura blagajničkog poslovanja 2023.

Procedura praćenja i naplate prihoda 2023.

Odluka o visini cijene ispita prema osobnim potrebama

Pravilnik o metodama i elementima vrednovanja učenika

Odluka o iznosu participacije za predškolske i početničke programe, TS -2023.-24.

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za šk. god. 2023.-24.

Pravilnik o radu

Odluka o objavi pravilnika o radu

Pravilnik o korištenju školskih isntrumenata

Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda

Odluka o iznosu participacije za predškolske-početničke programe i tečaja synthesizera u šk. god. 2022.-23.

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za šk. god. 2022.-23.

Odluka o iznosu participacije – predškolski programi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za šk. god. 2021.-2022.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za borbu protiv pušenja

Procedura raspolaganja i upravljanja nekretninom

Popis javnog dokumentarnog gradiva

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine

Odluka o visini participacije i cijeni obrazovanja 2021.-22.

Odluka ŠO o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja-ice

Odluka o participaciji-ostali programi Škole

Odluka o participaciji-OGŠ i OBŠ

Odluka o objavi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Izmjene i dopune statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja polaganjem razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama

Odluka o visini cijene ispita prema osobnim potrebama

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Pravilnik o radu 2019.

Odluka o visini participacije za predškolske i početničke programe

Pravilnik o zaštiti na radu 2019.

Pravilnik o prijamnim ispitima i audicijama 2019.

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2019./20.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Statut škole

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2018./19.

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2017./18.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Statuta 2017.

Procedura praćenja i naplate prihoda

Odluka ŠO o prglašenju nenastavnih dana od 22. prosinca 2016. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta škole

Etički kodeks

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o participaciji za umjetničko obrazovanje učenika

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registrativnog gradiva

Poslovnik o radu školskih vijeća

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o kućnom redu

Pročišćeni tekst Statuta škole

Pravilnik o video nadzoru