Opći akti škole

Odluka o visini participacije i cijeni obrazovanja 2020.-21.

Odluka ŠO o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja-ice

Odluka o participaciji-ostali programi Škole

Odluka o participaciji-OGŠ i OBŠ

Odluka o objavi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Izmjene i dopune statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Procedura provjere vjerodostojnosti diploma, svjedodžbi i drugih isprava

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja polaganjem razrednih i predmetnih ispita prema osobnim potrebama

Odluka o visini cijene ispita prema osobnim potrebama

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Pravilnik o radu 2019.

Odluka o visini participacije za predškolske i početničke programe

Pravilnik o zaštiti na radu 2019.

Pravilnik o prijamnim ispitima i audicijama 2019.

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2019./20.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Statut škole

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2018./19.

Odluka o iznosu participacije i cijeni obrazovanja u šk. god. 2017./18.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Statuta 2017.

Procedura praćenja i naplate prihoda

Odluka ŠO o prglašenju nenastavnih dana od 22. prosinca 2016. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta škole

Etički kodeks

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o participaciji za umjetničko obrazovanje učenika

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registrativnog gradiva

Pravilnik o radu kolegijalnih tijela

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o kućnom redu

Pročišćeni tekst Statuta škole

Odluka o visini participacije

Pravilnik o video nadzoru