Klavirski odjel
Učitelji
Nastavni plan i program
Klavirski odjel

KLAVIR

piano_dijete

Klavir se počeo razvijati ranih 1700-tih godina i nosio je ime: “Pianoforte”. “Piano” i “forte” kao glazbeni pojmovi označavaju dinamiku “tiho” i “glasno”, tj. promjenu glasnoće izvođenja. U usporedbi s čembalom koje nije posjedovalo te tehničke osobine, izvođenje na klaviru je pružalo raznolikost zvukovnih boja. Na klaviru se zvuk proizvodi pritiskom na tipku povezanom sa batićem, koji pak udara o žicu unutar korpusa samog glazbala. Tako se intenzivnijim pritiskom na tipku dobiva glasniji zvuk i obrnuto, a dodatno obogaćivanje zvuka postiže se pedalima (stišavanje i zadržavanje zvuka). U periodu od samog njegovog nastanka do danas glazbu za klavir skladali su gotovo svi skladatelji, između ostalih i Franz Liszt, L. van Beethoven, S. Rahmanjinov, P. I. Čajkovski, dok je Frederic Chopin skladao isključivo za taj instrument. Klaviristi imaju privilegiju velikog izbora literature, a pojedinci se opredjeljuju za određena razdoblja ili čak određenog skladatelja. Za razliku od ostalih instrumenata izvođenje na klaviru je na početku učenja relativno jednostavno savladati, no razvoj sviračke tehnike može ići u najsitnije detalje što pak ovisi o kompleksnosti pojedine skladbe. Samim time, klavir iziskuje mnogo vremena provedenog u vježbanju, a glazbenici – klaviristi često ovo glazbalo nazivaju “kraljem instrumenata” zbog izuzetne fleksibilnosti I kompatibilnosti s drugim instrumentima (komorni ansambli). Svi ostali glazbenici, osim svog solističkog instrumenta, paralelno uče i osnove klavira čime obogaćuju svoje glazbeno znanje.


Klavir-izborni

Učenici svih instrumenata (osim klavira kojima je to glavni predmet) imaju mogućnost u završnom razredu svoga osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja upisati i izbornu nastavu klavira. sustavu malo Prije svega, izborna bi nastava klavira trebala biti posebno zanimljiva onim učenicima koji se pripremaju za nastavak glazbenog obrazovanja u srednjoj školi. Klavir kao instrument koji je osim za melodijski aspekt glazbe sposoban i za izvođenje njenog harmonijskog aspekta može učenicima omogućiti ili olakšati razumijevanje određenih zvukovnih kompleksa, uz primjenu dotad usvojenih znanja sa solfeggia i sa svog „primarnog“ instrumenta. U konačnici, susret učenika s različitim instrumentima potiče istraživanje i razvoj različitih aspekata njihove inherentne muzikalnosti. Prema trenutno aktualnom programu, izborna nastava klavira obuhvaća jedan tridesetominutni sat nastave tjedno kroz jednU školskU godinu, a predviđa savladavanje osnovnih tehničkih problema sviranja klavira kao i izvođenje „lakših“ skladbi. Uz to, osposobljava učenike – već prema njihovim afinitetima i sposobnostima – za samostalno uvježbavanje i onih „težih“ (i možda atraktivnijih) skladbi te ih priprema za savladavanje određenih glazbeno-teorijskih predmeta u srednjoj školi glazbenoj školi.

Korepeticija solističkih instrumenata

Značenje pojma „korepeticija“ (lat. „cum“ – sa i „repetere“ – ponavljati) je ponavljanje gradiva koje se usvaja, odnosno korepetitor je učitelj koji s učenicima uvježbava gradivo. U glazbenom smislu, to je rad profesora (korepetiora) na usvajanju, interpretiranju i uvježbavanju nekog glazbenog djela ili cjeline, a krajnji rezultat je javni nastup. Korepetitor je onaj koji „mijenja” orkestar u radu sa solistima i plesačima, posrednik i pomagač u procesu učenja. Korepetiranje solističkog instrumenta, u koje spadaju puhački, gudački i neki žičani instrumenti, je značajno po tome što muzički komad tek uz klavirsku pratnju dobiva pravo značenje i cjelinu. Tako je klavirska dionica sastavni dio glazbenog djela te kao takva nije u sjeni solista već ravnopravno sudjeluje u glazbenom tkivu. Klavirska pratnja poseban je aspekt umjetničkog izričaja koji podrazumijeva izuzetno kompleksne pijanističke vještine. Korepetitor mora razviti istančan sluh i osluškivati svog solistu, te zvučno usklađivati pijanistički zvuk sa zvukom solističkog instrumenta kojeg prati.

Učitelji
DANIEL MARIO NOVAK, prof.
PROČELNIK KLAVIRSKOG ODJELA
Učitelj klavira – Čakovec
Korepetitor- Čakovec
Akademski muzičar – klavirist, profesor klavira

Rođen je u Hamburgu, SR Njemačka, 1982. godine. Klavir počinje učiti s devet godina u Osnovnoj glazbenoj školi Čakovec koju završava u klasi prof. Branimira Magdalenića. Po završetku upisuje srednju Glazbenu školu u Varaždinu, klasa prof. Magdolne Čavlek, gdje paralelno pohađa dva smjera – klavirski i teoretski smjer, a fakultativno i satove kompozicije kod prof. Davora Bobića. Tijekom srednjoškolskog glazbenog obrazovanja redovito pohađao i privatne satove klavira kod prof. Blaženke Zorić u privatnom glazbenom studiju u Zagrebu, koja ga usmjerava ka dodatnom radu s prof. Marinom Ambokadze i prof. Darkom Žukom. Uspješno upisuje studij klavira na Visokoj školi za glazbenu umjetnost „Ino Mirković“ u Lovranu, klasa prof. Marine Ambokadze (učenica Ninae Plesceeve) tijekom kojeg mijenja tehniku sviranja te počinje učiti Liszt-Ziloti Master Piano Technique.
Klavir je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2007. u klasi Marine Ambokadze. Usavršavao se na međunarodnim majstorskim tečajevima za klavir koje su vodili Jakša Zlatar, Đorđe Staneti, Evgeny Zarafiants ,Yoko Nishii, Villy Sargsyan, i dr. Od 2005. kao student, a od 2007. kao profesor radi na klavirskom odjelu Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, gdje 2013. postaje pročelnik klavirskog odjela. Kao solist, komorni glazbenik i korepetitor nastupa u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama. Sa svojim učenicima redovito odlazi na regionalna, državna i međunarodna natjecanja („Mladi Padovec“, „Sonus“, Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa) te ostvaruje zapažene rezultate: 4 prve, 4 druge i 1 treća nagrada, a također je više puta bio član ocjenjivačkog suda na natjecanjima u Hrvatskoj i Sloveniji. Kao korepetitor solističkih instrumenata zaslužan je za velik broj visokih nagrada. Redovito organizira seminare za učitelje i učenike klavirskog, ali i ostalih odjela škole te potiče suradnju s drugim glazbenim školama u Hrvatskoj i inozemstvu. Tehniku sviranja usvojenu tijekom studija u klasi prof. Ambokadze danas nesebično prenosi svojim učenicima.
MIRJANA DŽANKO, prof.
Učiteljica klavira – Čakovec
Korepetitorica – Čakovec
Akademski muzičar – klavirist, profesor klavira
Rođena je 1981. godine u Čakovcu gdje završava opće-obrazovnu školu i Osnovnu glazbenu školu Čakovec. Svoje glazbeno obrazovanje nastavlja u Glazbenoj školi u Varaždinu, a 2000. godine upisuje Visoku školu za glazbenu umjetnost „Ino Mirković“ u Lovranu, dok visokoškolsko obrazovanje završava na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Tijekom školovanja usavršava se kod prof. L. Baranyay-a. U razdoblju od 2005. do 2009. godine radi na Glazbenoj školi Lendava, Slovenija kao učiteljica klavira i godinu dana kao korepetitor solističkih instrumenata. U Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec zaposlena je od 2004. godine kao učiteljica klavira i korepetitor. Sa svojim učenicima u disciplini klavir sudjeluje na domaćim i međunarodnim glazbenim natjecanjima („Mladi Padovec“, „Sonus“) gdje postiže zapažene rezultate: 2 prve, 2. i 3 treće nagrade, a kao korepetitor je zaslužna i za više od 30 visokih nagrada učenika u disciplinama solističkih instrumenata („Mladi Padovec“, „Sonus“, „Emona“, „Woodwind&Brass“, Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, „Daleki akordi“).

JUSTINA OBADIĆ, mag. mus.
Učiteljica klavira – Čakovec
Akademski muzičar – klavirist, profesor klavira; Magistra muzike

Rođena je 1985. godine u Čakovcu, a osnovno glazbeno obrazovanje na klaviru stekla je u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec u klasi nast. D. Ljubić. Glazbeno obrazovanje nastavlja u Glazbenoj školi u Varaždinu u klasi prof. Magdolne Čavlek po završetku koje, 2004. godine, upisuje diplomski studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Hari Guseka, te diplomira 2008. godine. Iste godine zapošljava se u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec gdje radi kao učiteljica klavira i korepetitor solističkih instrumenata. U razdoblju od 2009. do 2011. godine radi i na Glazbenoj šoli Lendava kao učiteljica klavira.  S učenicima sudjeluje na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima („Piano forte“, „Mladi Padovec“, Hrvatsko natjecanje učenika i studenata plesa, „Sonus“) gdje postiže zapažene rezultate: 5 prvih, 5 drugih i 2 treće nagrade, dok je u ulozi korepetitora solističkih instrumenata zaslužna za oko 40 izuzetno visokih nagrada, između ostalog i nekoliko Oskara znanja.
MARIJA-DOLORES GRABANT, mag. mus.
Učiteljica klavira – Čakovec
Korepetitorica – Čakovec, PO Donji Kraljevec
Magistra muzike, klavirist
Rođena je 1987. godine u Čakovcu, a po završetku osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja u Glazbenoj školi u Čakovcu upisuje srednju Glazbenu školu u Varaždinu, smjer klavir, u klasi prof. Davora Brđanovića. Godine 2006. upisuje diplomski studij klavira na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku gdje i magistrira u klasi vrhunskog umjetnika, Konstantina Krasnitskog, 2011. godine. Tijekom svog glazbenog obrazovanja sudjelovala je na brojim nastupima u organizaciji Akademije za umjetnosti i kulturu te Osječkog ljeta mladih. Već na četvrtoj godini studija, od 2010. godine, zapošljava se u glazbenoj školi Milka Kelemena u Slatini kao učiteljica klavira i korepetitor. Godine 2011. nastavlja svoj rad učiteljice klavira i korepetitor u POU u Ludbregu. Godine 2016. seli u Umjetničku školu Miroslav Magdalenić Čakovec kao korepetitor predmeta klasičnog baleta, a od 2018. godine radi kao učiteljica klavira i korepetitor. Tijekom svog rada korepetirala je svim solističkim instrumentima pa i pjevačima i plesačima. Kao korepetitor i kao učitelj, sudjelovala je na mnogim natjecanjima („Mladi Padovec“, Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa) gdje je zaslužna za značajne nagrade: 2 prve i 2 druge nagrade. Redovito se usavršava na stručnim skupovima, seminarima i drugim edukacijama u organizaciji MZO i AZOO.

DOLORES KOŠĆAK, bacc.org i org.komp.
Učiteljica klavira – PO Prelog
Bacc. orgulja i orguljske kompozicije

Rođena je 1980. godine u Varaždinu gdje završava Opće-obrazovnu školu i Osnovnu glazbenu školu u klasi M. Radej. Svoje glazbeno obrazovanje nastavlja u srednjoj glazbenoj školi smjer orgulja u klasi N. Imbrišak, a klavir u klasama O. Vojvode, M. Plantak i M. Čavlek. Godine 1999. upisuje Konservatorij „G.Tartini“ smjer orgulja i kompozicije u Trstu. Tijekom školovanja usavršava se kod M. Girotto, A. Martinolli, M. Sofianopulo, W. Bossert, M. Tomadin, te na čembalu kod A. Cerasolli i P. Erdas. Tijekom školovanja sudjeluje na državnim i regionalnim natjecanjima. Prva iskustva u radu sa učenicima stječe u OŠ Ancelle della Carita’ i Konservatoriju G. Tartini u Trstu te u radu sa zborom u župi s. Apolineare. Po povratku u Hrvatsku radila je u nizu Osnovnih i Glazbenih škola bilo kao učitelj klavira i korepeticije, voditelj Glazbenog odjela, učitelj Glazbene kulture, solfeggia i korepetitor baleta. Okusila se i kao voditelj nototeke, voditelj komornih ansambala, voditelj župnih zborova i Kulturno umjetničkih društava, predavač orgulja u Varaždinskoj biskupijskoj školi za Crkvene orguljaše. Sa svojim učenicima u disciplini klavir sudjeluje na domaćim i međunarodnim Smotrama i glazbenim natjecanjima gdje osvaja više 2. i 3. nagrada. Usavršava se na stručnim skupovima, seminarima, simpozijima i drugim edukacijama u organizaciji MZO i AZOO. Od rujna 2021. zaposlena je u UŠ M. Magdalenić – Po Prelog kao učiteljica klavira.

DAVOR ŽLIČAR, prof.
Učitelj klavira – Čakovec
Korepetitor – Čakovec, PO Donji Kraljevec
Akademski muzičar – klavirist, profesor klavira

Rođen je 1984. godine u Čakovcu. Osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje stekao je u Glazbenoj školi u Čakovcu u klasi Nade Varga, nakon završetka koje upisuje srednju Glazbenu školu u Varaždinu, te maturira u klasi prof. Davora Brđanovića. Po završetku srednje glazbene škole uspješno upisuje diplomski studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Pavice Gvozdić, gdje je i diplomirao 2008. godine. Tijekom školovanja usavršava se kod poznatih klavirskih pedagoga kao što su K. H. Kammerling, E. Indjic, A. Valdma, S. Toperich, D. Bashkirov. Kao učenik i student ističe se sudjelovanjima na brojnim natjecanjima i nastupima kao solist, korepetitor, u komornim sastavima i solističkim izvedbama sa orkestrima diljem Hrvatske i inozemstva. 2007. godine zapošljava se kao korepetitor klasičnog baleta u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec, a 2016. godine započinje svoj pedagoški rad kao profesor klavira i korepetitor solističkih instrumenata u istoj školi. Kao korepetitor redovito sudjeluje na raznim regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima („Mladi Padovec“, „Sonus“, „Woodwind & Brass“, Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa) čime je zaslužan za preko 80 vrlo visokih nagrada, dok sa svojim učenicima do sada bilježi 1 prvu i 1 treću nagradu. Izuzetno se ističe svojim visokim kvalitetama korepetitora te odličnom suradnjom s kolegama i učenicima u pripremi natjecateljskih programa.

VEDRAN LESAR, mag. musicol.
Učitelj klavira – Čakovec
Korepetitor – Čakovec, PO Donji Kraljevec
Magistar muzikologije
Svoje glazbeno obrazovanje započeo je u Glazbenoj školi u Varaždinu gdje je učio klavir u klasi profesorice Magdolne Čavlek. Po završetku srednjoškolskog glazbenog obrazovanja – 2 smjera: teorija glazbe i klavir, kao i opće gimnazije, upisuje integrirani preddiplomski i diplomski studij muzikologije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Tijekom studija povremeno objavljuje članke u časopisu Cantus, službenom glasilu Hrvatskoga društva skladatelja, a akademsku godinu 2017./2018. proveo je na Visokoj školi za glazbu Franz Liszt u Weimaru u sklopu programa Erasmus Plus. Završetkom studija 2019. godine stekao je titulu magistra muzikologije, a od 2020. godine zaposlen je u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić u Čakovcu kao učitelj klavira i korepetitor solističkih instrumenata.

PATRIK ZAMUDA, Mag. art.
Učitelj klavira – PO Mursko Središće
Magistar umjetnosti, klavirist

Svoje glazbeno obrazovanje započeo je u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec, smjer klavir, po završetku koje upisuje srednju Glazbenu školu u Varaždinu u klasi prof. Predraga Šanteka. Pod njegovim mentorstvom uspješno je nastupao na međunarodnim klavirskim natjecanjima. Nakon završene mature, upisuje Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, smjer Instrumental (Gesangs) pädagogik (IGP) – Klassik-Klavier. Pijanističku naobrazbu stekao je u klasi univ. prof. Mag. Art. Manfreda Tauscha s kojim je držao koncerte u okviru fakulteta i izvan njega, dok je naobrazbu instrumentalne pedagogije stekao kod poznatog svjetskog klavirskog pedagoga prof. Christiana Tarle. Kao drugi glavni predmet odabire jazz klavir kod dr. Mag. Art. Michaela Kahra. Nakon četverogodišnjeg studija diplomirao je u listopadu 2020. godine sa odličnim uspjehom i stekao titulu Bachelor of Arts a iste godine upisuje i magisterij. Samostalnim koncertima i korepeticijom aktivno učestvuje u kulturnim događanjima u Hrvatskoj a preko 10 godina je i voditelj Zbora mladih u Župi Sv. Martina na Muri. Svoje umjetničko stvaranje temelji na individualnosti i improvizaciji kao neophodnom obliku muziciranja svakog umjetnika što nastoji prenijeti i na svoje učenike. Od rujna 2020. godine zaposlen je kao učitelj klavira u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec.
Nastavni plan i program
Nastavni planovi i programi za osnovne glazbene škole i osnovne plesne škole