Zaključci sa 35 sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 14. lipnja 2024. godine

Najava 35. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 14. lipnja 2024. godine


Zaključci sa 34 sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 23. svibnja 2024. godine

Najava 34. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 23. svibnja 2024. godine


Zaključci sa 33 sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. ožujka 2024. godine

Najava 33. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. ožujka 2024. godine


Zaključci sa 32 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 28. ožujka 2024. godine

Najava 32. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. ožujka 2024. godine


Zaključci sa 31 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 25. ožujka 2024. godine

Najava 31. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 25. ožujka 2024. godine


Zaključci sa 30 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 08. ožujka 2024. godine

Najava 30. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 08. ožujka 2024. godine


Zaključci sa 29 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 26. veljače 2024. godine

Najava 29. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 26. veljače 2024. godine


Zaključci sa 28 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 31. siječnja 2024. godine

Najava 28. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 31. siječnja 2024. godine


Zaključci sa 27 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 17. siječnja 2024. godine

Najava 27. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 17. siječanj 2024. godine


Zaključci sa 26 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 14. prosinca 2023. godine

Najava 26. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 14. prosinac 2023. godine


Zaključci sa 25 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 16. studenog 2023. godine

Najava 25. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 16. studeni 2023. godine


Zaključci sa 24 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 02. studeni 2023. godine

Najava 24. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 02. studeni 2023. godine


Zaključci sa 23 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 04. listopada 2023. godine

Najava 23. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 04. listopad 2023. godine


Zaključci sa 22 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 30. kolovoza 2023. godine

Najava 22. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. kolovoz 2023. godine


Zaključci sa 21 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana elektronskim putem

Najava 21. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec – elektronskim putem


Zaključci sa 20 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 23. svibnja 2023. godine

Najava 20. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 23. svibanj 2023. godine


Zaključci sa 19 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 24. ožujka 2023. godine

Najava 19. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 24. ožujka 2023. godine


Zaključci sa 18 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 31. siječnja 2023. godine

Najava 18. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 31. siječanj 2023. godine


Zaključci sa 17 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 09. prosinca 2022. godine

Najava 17. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 09. prosinac 2022. godine


Zaključci sa 16 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 11. studenog 2022. godine

Najava 16. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 11. studenog 2022. godine


Zaključci sa 15 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 28. listopada 2022. godine

Najava 15. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. listopada 2022. godine


Zaključci sa 14 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 06. rujna 2022. godine

Najava 14. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 06. listopada 2022. godine


Zaključci sa 13 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 01. rujna 2022. godine

Najava 13. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 01. rujna 2022. godine


Zaključci sa 12 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 19. srpnja 2022. godine

Najava 12. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 19. srpnja 2022. godine


Zaključci sa 11 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 25. svibnja 2022. godine

Najava 11. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 25. svibnja 2022. godine


Zaključci sa 10 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 21. travnja 2022. godine

Najava 10. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 21. travnja 2022. godine


Zaključci sa 9 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 10. veljače 2022. godine

Najava 9. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 10. veljače 2022. godine


Zaključci sa 8 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 28. siječnja 2022. godine

Najava 8. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. siječnja 2022. godine


Zaključci sa 7 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 23. prosinca 2021. godine

Najava 7. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 23. prosinca 2021. godine

Zaključci sa 6 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 03. prosinca 2021. godine

Najava 6. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 03. prosinca 2021. godine

Zaključci s 5 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 05. studenog 2021. godine

Najava 5. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 05. studeni 2021. godine

Zaključci s 4 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 06. listopada 2021. godine

Najava 4. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 06. listopada 2021. godine

Zaključci s 3 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 03. rujna 2021. godine

Najava 3. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 03. rujan 2021. godine

Zaključci s 2 sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 28. svibnja 2021. godine

Najava 2. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. svibnja 2021. godine

Zaključci s konstituirajuće sjednice ŠO Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 01. travnja 2021. godine

Najava konstituirajuće sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 01. travnja 2021. godine

Zaključci s 40. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 23. veljače 2021. godine

Najava 40. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 23. veljače 2021. godine

Zaključci s 39. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 29. siječnja 2021. godine

Najava 39. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 29. siječanj 2021. godine


Zaključci s 38. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 30. prosinca 2020. godine

Najava 38. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. prosinca 2020. godine

Zaključci s 37. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 28. prosinca 2020. godine

Najava 37. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. prosinca 2020. godine

Zaključci s 36. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 27. listopada 2020. godine

Najava 36. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 27. listopada 2020. godine

Zaključci s 35. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 05. rujna 2020. godine

Najava 35. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 05. listopada 2020. godine

Zaključci s 34. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 04. rujna 2020. godine

Najava 34. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 04. rujan 2020. godine

Zaključci s 33. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 27. kolovoza 2020. godine

Najava 33. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 27. kolovoza 2020. godine

Zaključci s 32. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 23. lipnja 2020. godine

Najava 32. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 23. lipnja 2020. godine

Zaključci s 31. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 16. lipnja 2020. godine

Najava 31. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 16. lipanj 2020. godine

Zaključci s 30. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 02. lipnja 2020. godine

Najava 30. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 02. lipanj 2020. godine

Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 12. svibnja 2020. godine

Najava 29. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 12. svibanj 2020. godine

Zaključci s 28. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 27. travnja 2020. godine

Najava 28. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 27. travanj 2020. godine

Zaključci sa 27. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 31. siječnja 2020. godine

Najava 27. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. siječanj 2020. godine


Zaključci s 26. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 20. prosinca 2019. godine

Najava 26. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 20. prosinac 2019. godine

Zaključci s 25. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Najava 25. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Zaključci s 24. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 05. studenog 2019. godine

Najava 24. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 05. studenog 2019. godine

Zaključci s 23. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec održana dana 04. listopada 2019. godine

Najava 23. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 04. listopad 2019. godine

Zaključci s 22. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Najava 22. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Zaključci s 21. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Najava 21. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Zaključci s 20. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Najava 20. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

Zaključci s 19. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 20. užujka 2019. godine

Najava 19. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 20. užujak 2019. godine

Zaključci s 18. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 31. siječnja 2019. godine

Najava 18. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 31. siječanj 2019. godine

Zaključci s 17. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 18. siječnja 2019. godine

Najava 17. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 18. siječanj 2019. godine


Zaključci s 16. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 20. prosinca 2018. godine

Najava 16. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 20. prosinac 2018. godine

Zaključci s 15. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 30. listopada 2018. godine

Najava 15. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. listopad 2018. godine

Zaključci s 14. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane elektronskim putem od 15.do 17. listopada 2018. godine

Zaključci s 13. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 28. rujna 2018. godine

Najava 13. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. rujan 2018. godine

Zaključci s 12. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 30. kolovoza 2018. godine

Najava 12. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. kolovoz 2018. godine

Zaključci s 11. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 24. svibnja 2018. godine

Najava 11. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 24. svibanj 2018. godine

Zaključci s 10. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 26. travnja 2018. godine

Najava 10. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 26. travanj 2018. godine

Zaključci s 9. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 6. travnja 2018. godine

Najava 9. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 6. travanj 2018. godine

Zaključci s 8. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 31. siječnja 2018. godine

Najava 8. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 31. siječanj 2018. godine


Zaključci s 7. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 30. studenog 2017. godine

Najava 7. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. studeni 2017. godine

Zaključci s 6. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 31. listopada 2017. godine

Najava 6. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 31. listopad 2017. godine

Zaključci s 5. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 29. rujna 2017. godine

Najava 5. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 29. rujan 2017. godine

Zaključci s 4. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane elektronskim putem od 12. – 15. rujna 2017. godine

Zaključci s 3. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 30. kolovoza 2017. godine

Najava 3. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. kolovoz 2017. godine

Zaključci s 2. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 2. lipnja 2017. godine

Najava 2. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 2. lipanj 2017. godine

Zaključci s konstituirajuće sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 27. ožujka 2017. godine

Najava konstituirajuće sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 27. ožujak 2017. godine

Zaključci s 38. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 16. ožujka 2017. godine

Najava 38. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 16. ožujak 2017. godine

Zaključci s 37. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 30. siječnja 2017. godine

Najava 37. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. siječanj 2017. godine


Zaključci s 36. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 22. prosinca 2016. godine

Najava 36. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 22. prosinac 2016. godine

Zaključci s 35. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane elektronskim putem od 28. studenog do 2. prosinca 2016. godine

Najava 35. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 28. studeni 2016. godine – ELEKTRONSKIM PUTEM

Zaključci s 34. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 20. listopada 2016. godine

Najava 34. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 20. listopad 2016. godine

Zaključci s 33. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 30. rujna 2016. godine

Najava 33. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 30. rujna 2016. godine

Zaključci s 32. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 16. rujna 2016. godine

Najava 32. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 15. rujna 2016. godine

Zaključci s 31. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 02. lipnja 2016. godine

Najava 31. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 02. lipnja 2016. godine

Zaključci s 30. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane elektronskim putem dana 29. ožujka 2016. godine

Najava 30. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 29. ožujak 2016. godine

Zaključci s 29. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 10. ožujka 2016. godine

Najava 29. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 10. ožujak 2016. godine

Zaključci s 28. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 05. veljače 2016. godine

Najava 28. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 05. veljače 2016. godine


Zaključci s 27. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec, održane dana 22. prosinca 2015. godine

Najava 27. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec za 22. prosinac 2015. godine