*** Upitnik za samoprocjenu – Tijela javne vlasti

*** Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu ——- Izvješće u CSV formatu

*** Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu ——- Izvješće u CSV formatu

*** Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu ——- Izvješće u CSV formatu

*** Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu ——- Izvješće u CSV formatu

*** Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu ——- Izvješće u CSV formatu

*** Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu ——- Izvješće u CSV formatu

*** Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu ——- Izvješće u CSV formatu

*** Godišnje izvješće 2022 – PDF

*** Godišnje izvješće 2021 – PDF

*** Godišnje izvješće 2020 – PDF

*** Godišnje izvješće 2019 – PDF

*** Godišnje izvješće 2018 – PDF

*** Godišnje izvješće 2017 – PDF

*** Godišnje izvješće 2016 – PDF

*** Ostvarivanje prava na pristup informacijama

*** Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje

*** Zahtjev za pristup informacijama

*** Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

*** Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

*** Zakon o pravu na pristup informacijama – NN 25/13

*** Izmjene i dopune zakona o pravu na pristup informacijama

*** Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade – 12/14

*** Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade – 15/14

*** Najšešće tražene informacije

*** Osoba za zaštitu osobnih podataka

*** Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu