Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Financijski plan za 2024. god. i projekcije za 2025. i 2026. god.

Obrazloženje financijskog plana za 2024. god. i projekcija za 2025. i 2026. god.

II. izmjena financijskog plana 2023.

Obrazloženje II. izmjene financijskog plana 2023.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana I.-VI. 2023.

Obrazloženje I. izmjene Financijskog plana za 2023. god.

I. izmjena Financijskog Plana za 2023. god.

Godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana I.-XII. 2022.

II. Rebalans financijskog plana za 2022. god.

Obrazloženje financijskog plana za 2023. god. i projekcija za 2024. i 2025. god.

Financijski plan za 2023. god. i projekcije za 2024. i 2025. god.

Rebalans financijskog plana za 2022. god.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana I.-VI. 2022.

Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2022. god. i projekcija za 2023. i 2024. god.

Financijski plan za 2022. god. i projekcije za 2023. i 2024. god.

Rebalans financijskog plana za 2021. god.

Financijski izvještaj za 2020.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2020.

Izvršenje financijskog plana za 2020.

Rebalans financijskog plana za 2020

Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

Obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu te projekcija za 2022. i 2023. godinu

Izvršenje financijskog plana za 2019. godinu

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu te projekcija za 2021. i 2022. godinu

Rebalans financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Izvršenje financijskog plana za 2018. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2018.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2018. godinu
Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021.

Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.

Rebalans financijskog plana za 2018

Izvršenje financijskog plana za 2017. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017.

Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu

Obrazloženje financijskog plana 2018. – 2020.

Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Rebalans financijskog plana za 2017. – OPĆI DIO

Izvršenje financijskog plana za 2016. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu

Obrazloženje financijskog plana 2017. – 2019.

Financijski plan za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

Rebalans financijskog plana za 2016. – OPĆI DIO

Financijski plan za 2016. i projekciju plana za 2017. i 2018.

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu

Rebalans financijskog plana za 2015. – OPĆI DIO

Rebalans financijskog plana za 2015. – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje financijskog plana za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. i projekcije za 2016. i 2017.

Godišnji financijski izvještaj za 2014.

Izvršenje financijskog plana za 2014. godinu

Izvršenje financijskog plana za 2013. godinu