Osnovna glazbena škola

Glazbena škola je odgojno-obrazovni sustav koji pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za glazbeno izražavanje, stječući glazbene vještine kao i cjelovit glazbeni razvoj. Glazbene škole uz to promiču glazbu putem javne djelatnosti i unaprjeđuju glazbenu kulturu u sredini u kojoj djeluju.

Osnovno glazbeno obrazovanje izvodi se prema glazbenom kurikulumu u trajanju od 6 godina gdje se učenicima nakon svakog završenog razreda izdaje svjedodžba, a po završetku 6. razreda izuzetno nadareni učenici imaju mogućnost nastavka glazbenog obrazovanja u srednjim glazbenim školama.
Osnovna glazbena škola djeluje u Čakovcu, Murskom Središću, Prelogu i Donjem Kraljevcu.

STRUKTURA PREDMETA PO RAZREDIMA, OBLICI NASTAVE, BROJ I TRAJANJE TJEDNIH SATI
VISINA PARTICIPACIJE – REDOVNI PROGRAMI

Osnovna baletna škola

Plesna škola je odgojno-obrazovni sustav koji pohađaju učenici s izraženim sposobnostima za plesno izražavanje, a objedinjuje tjelesne, emotivne i intelektualne sposobnosti učenika. Tijekom školovanja razvija se umjetnička osobnost s razvijenim sposobnostima izražavanja pokretom te se osposobljava tijelo kao instrument plesnog izražavanja što podrazumijeva razvoj motoričkih, afektivnih i kognitivnih sposobnosti učenika.
Plesne škole uz to promiču ples putem javne djelatnosti i unaprjeđuju plesnu i opću kulturu u sredini u kojoj djeluju.

Osnovno plesno obrazovanje izvodi se prema glazbenom kurikulumu u trajanju od 4 godine gdje se učenicima nakon svakog završenog razreda izdaje svjedodžba, a po završetku 4. razreda izuzetno nadareni učenici imaju mogućnost nastavka plesnog obrazovanja u srednjim plesnim školama. Osnovna škola klasičnog baleta djeluje u Čakovcu.

STRUKTURA PREDMETA PO RAZREDIMA, OBLICI NASTAVE, BROJ I TRAJANJE TJEDNIH SATI
VISINA PARTICIPACIJE – REDOVNI PROGRAMI

Predškolski i početnički programi

Predškolski i početnički glazbeni programi imaju veliku važnost zbog dokazanog utjecaja glazbe na emocionalni, socijalni, kognitivni i psihomotorni razvoj djeteta, te obuhvaćaju i razvijaju sve elemente potrebne i za uspješan nastavak glazbenog obrazovanja u redovnim programima glazbene škole. Pristup polaznicima se bazira na socijalizaciji ali i individualizaciji, te višestrukom razvoju, uz naglasak je na emotivno, intelektualno i psiho-socijalno senzibiliziranje putem glazbe. Osnovni ciljevi i zadaci programa su upoznavanje glazbene umjetnosti, razvijanje glazbenog sluha i pamćenja, osjećaja za ritam, tonsku visinu, agogiku, zvukovne boje, smisla za lijepo, interesa i ljubavi prema glazbi, emocionalnog doživljaja glazbe, glasovnih mogućnosti, stvaralačkih sposobnosti, poticanje aktivnosti, višestruko kreativno izražavanje i vokalno-instrumentalno muziciranje. Predškolski i početnički glazbeni programi obuhvaćaju djecu u rasponu od 5-9 godina, organizirani su u 3 stupnja i u manjim skupinama, a održavaju se u Čakovcu, Murskom Središću, Prelogu i Donjem Kraljevcu. Predškolski i početnički programi klasičnog baleta pružaju mogućnost svim zainteresiranim polaznicima uvod u plesnu umjetnost, obrazovanje u kulturi te stjecanje navike bavljenja aktivnošću od malih nogu. Dodatno, balet kao posebna disciplina, iznimno pozitivno utječe na pravilno držanje, razvoj izduženih, vretenastih mišića, samosvjesnost o vlastitom tijelu, te potiče razvoj koordinacije tijela i koncentracije, što se pokazalo višestruko pozitivnim u djelovanju na razvoj djece u navedenim godinama života. Programi također uvelike djeluju ne samo na djecu zainteresiranu za budući upis u baletnu školu, nego i na cjelokupnu zajednicu kroz učenje u kulturi, plesu, glazbi i umjetnosti općenito. Klasični balet razvija dječji smisao za estetiku pokreta, koncentraciju, pamćenje, samodisciplinu i usredotočenost, te potiče međusobno uvažavanje i suradnju. Predškolski i početnički programi klasičnog baleta obuhvaćaju djecu u rasponu od 5-10 godina, organizirani su u 4 stupnja i u skupinama, a održavaju se u Čakovcu. Struktura programa, broj i trajanje Odluka o iznosu participacije za predškolske i početničke programe, TS -2023.-24.

Umjetničke radionice

TEČAJ SYNTHESIZERA Tečaj je namijenjen polaznicima koji žele na nešto drugačiji način ući u svijet glazbe. Cilj ovakve nastave je da na ležerniji način usvoje osnove, nauče svirati nešto za vlastite potrebe, obogaćuju individualni afinitet prema glazbi i da uživaju u glazbi općenito. Program je prilagođen uzrastu polaznika i sastoji se od svladavanja tehničkih vještina na synthesizeru, glazbenog opismenjavanja pa sve do reprodukcije različitih glazbenih stilova (zabavnih, klasičnih, narodnih, rock, pop, evergreena i slično). Nastava se izvodi u malim skupinama, jednom tjedno u 6. stupnjeva, a za svaki završeni stupanj izdaje se Potvrda o završenom stupnju tečaja. ZIMSKE GLAZBENE I PLESNE RADIONICE ZA DJECU – U suradnji s Gradom Odluka o iznosu participacije za predškolske i početničke programe, tečaj synthesizera 2023.-24.

Ispiti prema osobnim potrebama

Razredne i predmetne ispite prema osobnim potrebama mogu polagati kandidati koji su privatno podučavani, a koji ne mogu pohađati nastavu i/ili izvršavati druge propisane obveze predviđene redovnim programima Škole. Nakon uspješno položenog predmetnog ispita izdaje se Potvrda o položenom ispitu, a ukoliko kandidat položi sve propisane ispite za određeni razred izdaje mu se Svjedodžba o položenim ispitima i završenom razredu. Sadržaj gradiva po predmetima mora biti usklađen s Nastavnim planom i programom za osnovne glazbene/plesne škole.
Termini i rokovi
Podaci za uplatu
Prijavnica – predmetni i razredni ispiti
Ispitno gradivo – tijek ispita
Popis obrađenog gradiva
Solfeggio
Zbor, komorna, orkestar
Zbor – note
Pravilnik – Ispiti za osobne potrebe
Odluka o visini cijene ispita

 

Lokacije