Ravnateljica

Senka Bašek, Mag. Art., ravnateljica mentor

Svoje glazbeno obrazovanje započela je u Muzičkoj školi u Čakovcu, smjer harmonika, u klasi učiteljice Nade Barulek, po završetku koje upisuje srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u Glazbenoj školi u Varaždinu, smjer harmonika, u klasi prof. Slavka Magdića.Tijekom obrazovanja dobitnik je nekoliko vrijednih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima.

1987. godine upisuje studij harmonike na Ruskoj glazbenoj akademiji „Gnesinih“ u Moskvi, tadašnji Sovjetski savez u klasi V. A. Muntjana i V. N. Korolja. Diplomirala je 1993. godine i stekla zvanje Magistre umjetnosti, profesora harmonike i koncertnog izvođača. Još kao studentica započinje s radom u Glazbenoj školi Čakovec kao učitelj harmonike i voditelj harmonikaškog orkestra, a kasnije i voditelj dječjeg zbora. Niz godina bila je član stručnog žirija na Međunarodnim susretima harmonikaša u Puli, a tijekom svog pedagoškog rada s učenicima osvaja nekoliko visokih nagrada na raznim natjecanjima i organizator je nekoliko samostalnih koncerata harmonikaškog orkestra škole.

Od 1995. do 2018. godine radi kao vanjski suradnik u zvanju Predavača na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek Čakovec, gdje predaje instrumentalne vježbe a također je voditelj i dirigent Akademskog ženskog pjevačkog zbora Odsjeka koji broji niz zapaženih nastupa.

Po povratku u Hrvatsku aktivno je uključena u kulturni amaterizam Grada Čakovca i Međimurske Županije. Uz redovni pedagoški rad nekoliko godina sudjeluje u radu Dječjeg i Mješovitog crkvenog zbora Sv. Nikole Biskupa, a od 1995. godine uključuje se u rad Pjevačkog zbora J. Š. Slavenski kao pjevačica i korepetitor a od 1997. godine i voditeljica Ženske vokalne skupine istoimenog zbora. Od 2005. godine preuzima dužnost umjetničke voditeljice i dirigentice PZ J. Š Slavenski, te se temeljem postignutih rezultata ubraja u istaknute zborske dirigente mlađe generacije. Završila je Program za zborovođe pri Hrvatskoj udruzi zborovođa u trajanju od 6 semestara a pohađala je i druga usavršavanja za zborske dirigente (R. Rasmussen, J. Jerković, B. Jerković i drugi).

Članica je Upravnog odbora Gradske zajednice kulture Čakovec, Izvršnog odbora Zajednice hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije, Predsjednica odbora za zborove i male vokalne sastave – HKUU MŽ, Predsjednica Odbora za zborove i vokalne sastave pri Hrvatskom saboru kulture (2008. – 2012.), Hrvatske udruge zborovođa „HUZ“, Povjerenstva za dodjelu nagrada Hrvatske glazbene mladeži Varaždin, te različitih stručnih povjerenstava nacionalnih i međunarodnih natjecanja i smotri. Objavljuje u časopisu HDS „Cantus“ i izdanju HDGPP-a „Tonovi“, a 2007. godine uvrštena je kao jedan od predstavnika Hrvatske u izdanju „Who is Who in Choral Music“ (1000 najznačajnijih svjetskih zborovođa i zborskih skladatelja). Bilježi ogroman broj nastupa kao šef dirigent od kojih valja istaknuti zajednički koncert PZ J. Š. Slavenski, Dubrovačkog simfonijskog orkestra i solista u Dubrovniku kao i koncert PZ J. Š. Slavenski, Gudačkog orkestra Muzičke akademije u Zagrebu i solista u Zagrebu i Čakovcu, samostalne koncerte zbora u zemlji i inozemstvu, suradnje zbora i Tamburaškog orkestra Stjepan Bujan Stipić i drugo.

Dobitnica je Nagrade Grada Čakovca za kulturu i Nagrade Grada Čakovca za obrazovanje (za UŠ M. Magdalenić Čakovec), 4 posebne nagrade za najboljeg zborskog dirigenta na domaćim i međunarodnim natjecanjima kao i Diplome časti Svjetske organizacije zborskog pjevanja INTERKULTUR (za PZ J. Š. Slavenski). Najveće uspjehe postiže sa istoimenim mješovitim pjevačkim zborom i Ženskom vokalnom skupinom zbora: 17 zlatnih, 11 srebrnih i 1 brončana nacionalna nagrada; 15 zlatnih, 11 srebrnih i 5 brončanih međunarodnih nagrada, te 16 posebnih nagrada struke (HDS, HSK, međunarodni stručni sudovi) čime je Pjevački zbor uvršten na Svjetsku listu najuspješnijih amaterskih zborova.

Od rujna 2015. godine na radnom je mjestu ravnateljice Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec a 2022. godine promovirana je u zvanje ravnatelj-mentor. Odgovorna je za organizaciju i provođenje raznih projekata od koji je najznačajniji Međunarodno gudačko natjecanje Rudolf Matz u Čakovcu čiji je u suradnji s Hrvatskim društvom gudačkih pedagoga Umjetnička škola Miroslav Magdalenić bienalno domaćin.

Administrativna služba

Andrijana Dragičević, struč. pristup. inf.
Tajnica

 

Andrea Padarić, mag. oecc.
Voditeljica računovodstva

Martina Kuzma, struč. pristup. ekonomije
Računovotkinja

Tehničko osoblje

Sanja Kristofić
Spremačica

Marijan Kovačić
Domar