Odjel klasičnog baleta

Klasični balet

Zbog korijena koji potječu od 15. stoljeća, klasični balet temelj je gotovo svih plesnih stilova. Popularnost dvorskih plesova koji su bili osnovni dio raskošnih aristokratskih proslava u Italiji i Francuskoj rezultirala je osnivanjem prve baletne škole u Parizu u 17. stoljeću. Upravo zbog te škole većina baletne terminologije i danas uključuje izraze na francuskom jeziku. Daljnji razvoj klasičnog baleta obilježili su svjetski poznati umjetnici poput Marie Taglioni koja je prva predstavila ples u posebnim šlapicama, takozvanim „špicama“ i sve jači utjecaj „ruske škole“ predvođene imenima poput Mariusa Petipe, plesača i koreografa poznatog po suradnji s Čajkovskim i produkciji baleta ‘Orašar’, ‘Bajadera’, ‘Trnoružica’ i ‘Labuđe jezero’, Sergeja Djaghiljeva, Ane Pavlove, Mikhaila Baryshnikova i Svetlane Zakharove, koji i danas izazivaju divljenje ne samo u plesnim, nego i širim umjetničkim krugovima. Iako se u moderno doba često smatra zastarjelim plesnim stilom, njegove su prednosti poput pravilnog držanja, izduženih mišića, povoljnog utjecaja na koncentraciju i koordinaciju nepobitne, a klasično plesno obrazovanje svakom će djetetu pružiti izvanrednu podlogu za daljnji razvoj. Nastava Klasičnog baleta kao jednog od obaveznih predmeta Škole klasičnog baleta može se okarakterizirati kao sustav plesnog obrazovanja koji kvantitativno i kvalitativno sadrži sve potrebne elemente za nadgradnju mladih plesača.

 

Povijesni plesovi

Zadatak je ovog nastavnog predmeta upoznavanje s plesnim elementima povijesnih plesova. Jednostavnim kombinacijama plesnih elemenata i plesnim etidama razvija se koordinacija i plastičnost pokreta, plesnost i glazbenost izvođenja te se stječu prva iskustva u odnosu s partnerom (djevojčica – dječak). Neki od plesova i koraka koji se uče na nastavnim satovima su: menuet, poloneza, valcer i francuska kadrila. Također je važno usvajanje staccato i legato izvođenja pokreta, shvaćanje koreografskog crteža određenog plesa, s naglaskom na stilskoj maniri „gracioznosti i usklađenosti“.

Karakterni plesovi

U prvoj godini učenja karakternih plesova učenici se upoznaju s bitnim karakteristikama, osebujnošću i specifičnostima nacionalnih plesova. To omogućuje posebna plesna tehnika bazirana na postavi držanja tijela, ruku, glave i pozicijama nogu tipičnih za karakter pojedinih plesova. Osnovni koraci i vježbe uz štap i na sredini uz postupno razvijanje čvrstoće nogu te koordinacije pokreta glave, ruku i tijela daju će spremnost za izvođenje zadanih plesova i plesnih kombinacija. Najčešće su zastupljeni ruski narodni ples (spori), talijanski scenski ples (Tarantella), poljski scenski ples (Mazurka), elementi mađarskog scenskoga plesa i drugo.

 

Klavir – baletni odjel

Klavir kao nastavni predmet u Školi klasičnog baleta neophodan je element u formiranju plesača imajući u vidu veliku povezanost glazbe i plesa. Učenjem sviranja klavira razvija se sluh i osjećaj za ritam i stječu se znanja i vještine sviranja. Naglasak pri odabiru programa je na skladbama plesnog karaktera, a najvažnije je da učenici razvijaju vlastitu muzikalnost i interpretaciju kojom utječu na svoje plesno izražavanje.

Korepeticija klasičnog baleta

Korepeticija na baletu sastavni je dio nastavnog sata u plesnom obrazovanju. Na nastavi djeca uče slušati i pravilno usvajati glazbu te načine kako glazbeni sadržaj izraziti kroz ples, a da to postane jedna cjelina. Klavirska glazba mora odgovarati plesnim vježbama i kombinacijama te se prilagođava i obogaćuje u svakom razredu. Tipovi glazbe koji se koriste u samoj korepeticiji su raznovrsni, pa tako možemo susresti sve od klasičnih skladbi, jazza, pop-a, filmske glazbe i glazbe kreirane samim korepetitorima. Na mnogim natjecanjima i nastupima učenici klasičnog baleta natječu se ili izvode točke izričito uz pratnju korepetitora, čime je istaknut značaj korepetitora i zajedničkog, usklađenog nastupa.

MATEJA BOŽIĆ, Plesač klasičnog baleta
PROČELNICA ODJELA KLASIČNOG BALETA
Učiteljica klasičnog baleta – Čakovec
Učiteljica povijesnih i karakternih plesova – Čakovec
Voditeljica predškolskih i početničkih programa – Čakovec

Rođena je u Čakovcu 1993. godine. Osnovno baletno obrazovanje stječe u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec, a srednjoškolsko obrazovanje u Školi za klasični balet u Zagrebu. Tijekom obrazovanja sudjeluje na raznim županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima na kojima ostvaruje zapažene rezultate i osvaja razne nagrade, a redovito sudjeluje u predstavama baleta HNK u Zagrebu. Od 2011. godine plesnu karijeru nastavlja u HNK Osijek gdje pleše solističke uloge u raznim baletnim i opernim predstavama: Orašar, Nikola Šubić Zrinski, Carmina Burana, Mala Floramye, Jalta, Jalta i dr. Paralelno vodi baletni studio HNK Osijek, a surađuje s g. Dinkom Bogdanićem i njegovim asistentom g. Vukom Ognjenovićem u baletnoj predstavi Orašar u kojoj je zadužena za pripremu dječje postave. Od 2013. do 2017. godine zaposlena je kao učiteljica klasičnog baleta u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. U sezoni 2016./17. vodi baletni studio u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, a od 2017. godine zaposlena je kao učiteljica klasičnog baleta u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec. Tijekom pedagoškog rada pohađa razne stručne konferencije i seminare kao i natjecanja („Tanzelarija“, „Dance World Cup“) sa svojim učenicima s kojima postiže zapažene rezultate: 2 plasmana u finalno natjecanje i 3. nagrada. Posebno se ističe Nagradom za najboljeg koreografa debitanta na TREPS natjecanju. U suradnji s kolegicom Ivanom Brez Murk kreira Kraći plesni program za djecu predškolske i ranoškolske dobi, koji se od 2020. uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencije za odgoj i obrazovanje izvodi u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić u četiri stupnja.

IVANA BREZ MURK, Plesač klasičnog baleta
Učiteljica klasičnog baleta – Čakovec
Učiteljica povijesnih i karakternih plesova – Čakovec
Voditeljica predškolskih i početničkih programa – Čakovec

Rođena je u Zagrebu, 1982. godine a osnovno i srednje baletno obrazovanje stječe u Školi za klasični balet u Zagrebu. Dobitnica je dviju prvih nagrada na državnim natjecanjima (1996. i 2003.). Tijekom školovanja redovito sudjeluje u predstavama baleta HNK u Zagrebu, gdje 2003. godine kao članica Baleta pod vodstvom Dinka Bogdanića nastavlja svoju plesnu karijeru. Paralelno sa radom u kazalištu završava i studij turizma na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a od 2011. godine zaposlena je kao učiteljica klasičnog baleta u UŠ Miroslav Magdalenić Čakovec. Tijekom obrazovanja sudjeluje na raznim manifestacijama, natjecanjima i seminarima, od kojih se posebno ističe Internacionalni baletni seminar u Budimpešti. Kroz godine rada u školi, pohađa razne stručne konferencije i seminare, te natjecanja sa svojim učenicima, sa kojima postiže zapažene rezultate (Međunarodno natjecanje iz klasičnog baleta i suvremenog plesa, Sarajevo): 2 druge nagrade i 2 plasmana u Finalni krug. Također, zajedno sa kolegicom Matejom Božić, kreira program klasičnog baleta za djecu predškolske i rano-školske dobi, koji se od 2020. uz odobrenje od strane MZO i AZOO izvodi u UŠ Miroslav Magdalenić u četiri stupnja.

MARIJANA HUNJAK, nast.
Baletni korepetitor – Čakovec
Učiteljica klavira – Baletni odjel
Glazbenik instrumentalist – klavirist, Nastavnik razredne nastave

Rođena je 1969. u Čakovcu gdje u Osnovnoj glazbenoj školi završava klavir u klasi nast. Danice Ljubić. Srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Srednjoj glazbenoj školi u Varaždinu u klasi prof. Olimpije Vojvode te uspješno završava IV stupanj kao glazbenik-instrumentalist klavirist. U sklopu Filozofskog fakulteta Zagreb na Odjelu Pedagogijske znanosti, odsjek Čakovec, diplomira 1992. godine te stječe zvanje nastavnika razredne nastave. Od 1989. godine započinje svoj pedagoški rad u Osnovnoj glazbenoj školi Čakovec kao učiteljica klavira u Murskom Središću, Prelogu i Čakovcu, a od 2004. kao korepetitor i učitelj klavira na Odjelu klasičnog baleta. Uz redovnu nastavu od 1993. godine do danas vodi i tečaj synthesizera. Aktivno sudjeluje u brojnim aktivnostima škole, nastupima i natjecanjima.

ANA ŽALAC, mag. mus.
Baletni korepetitor – Čakovec
Učiteljica klavira – Baletni odjel
Magistra muzike, klavirist

Rođena je u Bjelovaru 1996. godine. Osnovno i srednje glazbeno obrazovanje stječe u Glazbenoj školi Vatroslav Lisinski u Bjelovaru u klasi prof. Vide Novoselec i klasi prof. Verice Plestić. 2015. godine upisuje diplomski studij klavira na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli – Muzička akademija, u klasi izv. Prof. art. Vladimira Babina, a od 2017. godine u klasi doc. art. dr. art. Charlene Farrugia Božac, te ga završava 2020. godine. Tijekom studija nastupa na raznim glazbenim programima i koncertima, među kojima su: koncert za klavir s Akademskim harmonikaškim orkestrom MA Pula, izvođenje autorskog djela na Međunarodnom forumu studenata glazbene pedagogije u Puli, koncert povodom svečane Sjednice Istarskog sabora, programi u Narodnom kazalištu u Puli i program povodom dana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Usavršava se kod izv. prof. art. Srđana Čaldarevića i Allesandra Papara, a 2019. godine sudjeluje na Muzičkom Bienallu u Zagrebu. Od 2016. godine nastupa s Andreom Rojnić u sastavu klavirskog dua, koji bilježi brojne nastupe, dok 2018. godine osvaja prve nagrade na regionalnom i državnom Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa. Duo 2019. godine sudjeluje na Međunarodnom natjecanju Alink – Algerich fundacije „Citta di San Dona’ di Piave“ te osvaja apsolutnu prvu nagradu. Dobitnica je Oskara znanja AZOO za izvrsne rezultate u ak. god. 2018./19. Od veljače 2021. godine zapošljava se u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec kao korepetitor predmeta klasičnog baleta i učiteljica klavira na Odjelu klasičnog baleta.

Skip to content