Klavirski odjel

piano_dijete

KLAVIR

je instrument  s tipkama koji proizvodi ton udarom batića, koji je povezan s tipkom, u žicu. Standardni opseg mu je od tona A u subkontri (2A) do tona C u petoj oktavi (c5), no neki modeli marke Bösendorfer mogu proizvoditi i dublje tonove. Literatura se piše u dva crtovlja, gornje svira desna ruka i piše se uglavnom u violinskom ključu, donje crtovlje svira lijeva ruka i piše se većinom u bas ključu. Izvođač na klaviru se zove pijanist. Zbog svojih velikih tehničkih i muzičkih mogućnosti je jedan od instrumenata s vrlo bogatom glazbenom literaturom.

Klavir-izborni

DANIEL MARIO NOVAK, Akademski muzičar – klavirist, Profesor klavira – prof.

– PROČELNIK KLAVIRSKOG ODJELA –

Učitelj klavira i korepetitor

 

MIRJANA DŽANKO, Akademski muzičar – Klavirist, Profesor klavira – prof.

Učiteljica klavira i korepetitorica

 

MARIJA-DOLORES GRABANT, Magistra muzike, klavirist – mag.mus.

Učiteljica klavira i korepetitorica

 

NIKOLA MUTVAR, Magistar glazbene pedagogije – mag.mus.

Učitelj klavira

Rođen u Čakovcu 10.07.1992. godine. Svoje osnovno glazbeno obrazovanje stekao je u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec koju završava 2007. godine u klasi prof. Vjerana Vidovića, temeljni predmet truba, a srednjoškolsko obrazovanje stječe u razdoblju od 2007. do 2011. godine u Srednjoj glazbenoj školi u Varaždinu, u klasi prof. Darka Navoja. Iste godine upisuje Sveučilišni preddiplomski studij Glazbene pedagogije a nakon toga i Diplomski sveučilišni studij Glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Puli – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Diplomirao je 21. siječnja 2018. godine i stekao zvanje Magistra glazbene pedagogije. Od 07. listopada 2016. zaposlen je u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec.


TIHANA NOVAK, Magistra glazbene pedagogije – mag.mus.

Učiteljica klavira, voditeljica predškolskih i početničkih programa

 

VEDRAN LESAR, Magistar muzikologije – mag.musicol.

Učitelj klavira

Svoje glazbeno obrazovanje započeo je u Glazbenoj školi u Varaždinu gdje je učio klavir u klasi profesorice Magdolne Čavlek. Po završetku srednjoškolskog glazbenog obrazovanja – smjer: teorija glazbe i klavira te opće gimnazije, upisuje integrirani preddiplomski i diplomski studij muzikologije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija povremeno objavljuje članke u časopisu Cantus, službenom glasilu Hrvatskoga društva skladatelja. Akademsku godinu 2017/2018. proveo je na Visokoj školi za glazbu Franz Liszt u Weimaru u sklopu programa Erasmus Plus. Završetkom studija 2019. godine stekao je titulu magistra muzikologije.


JUSTINA OBADIĆ, Akademski muzičar – klavirist, Profesor klavira; Magistra muzike – mag.mus.

Učiteljica klavira i korepetitorica

 

DAVOR ŽLIČAR, Akademski muzičar – klavirist, Profesor klavira – prof.

Učitelj klavira i korepetitor