Puhački odjel

Saksofon

(skraćeno “Sax”) je glazbalo izrađeno od metala, no uvrštava se među drvene puhačke instrumente zbog svoje mehanike (čunjasta cijev i tehnika su slične oboi) i originatora tj. faktora koji proizvodi ton (jednostrukog jezička koji je sličan klarinetovom). Sastoji se od jezička, usnika, lulice i samog tijela glazbala.

Koncert nagradjenih ucenika_Dani zupanije (76)
Produkcija 2015. (126)

Flauta

je glazbeni instrument koji spada u obitelj drvenih puhačkih instrumenata, ujedno je i najpokretniji instrument u toj skupini.

Razlikujemo uzdužnu i poprečnu flautu, kod oba instrumenta je jedna dimenzija bitno veća od druge dvije, no razlikuju se u tome što se u uzdužnu flautu zrak upuhuje na vrhu instrumenta, tako da se instrument nalazi ravno ispred nas i sviramo ga držeći ruke ispred sebe, dok se kod poprečne flaute zrak također upuhuje na vrhu instrumenta, ali sa strane, i instrument držimo s jedne strane lica i sviramo ga držeći ruke na strani, ne videći ih.

Klarinet

Početni dio mu јe usnik, kljunastog oblika, na čiјu se ravnu stranu, preko ulaznog otvora cijevi, naliježe јezičak, učvršćen na donjem kraјu obručem sa zavrtnjem ligatura ili obujmica. Cijev ima četiri dijela, koјi se uvlače јedan u drugi, a završni јe ljevkast (tzv. korpus) i po rubu optočen metalnim prstenom. Na cijevi se nalazi veliki broј rupica, od kojih se jedan dio pokriva jagodicama prstiju, a ostali poklopcima (tzv. klapnama) koje se pokreću složenim sustavom poluga. Mehanizam suvremenog klarineta je vrlo usavršen, kao i izvođačka tehnika, tako da on spada među najvirtuoznije instrumente po lakoći s kojom se mogu izvoditi i krajnje brzi i složeni tonski pokreti. Raspon izvodljivih tonova mu je najveći od svih puhačkih instrumenata, a sam ton je bogat i izražajan, pogodan za vrlo različite glazbene karaktere. Posebna odlika klarineta je širok raspon tonova i glasnoće – od skoro jedva čujnog zvuka do vrlo prodornog, naročito u visokim tonovima. Najdublji registar, tzv. šalmajski, vrlo je osoben po tamnoj i dramatičnoj zvučnosti. S obzirom na sve ovo, klarinet je među duhačkim instrumentima najsvestraniji, pa mu se i u orkestru često dodjeljuјu istaknute uloge, solistička literatura je dosta bogata, nalazi mjesta u komornim asamblima, vodeći јe melodiјski instrument u duhačkim orkestrima, a posebno značaјnu ulogu ima u jazzu.

 

 

Koncert nagradjenih ucenika_Dani zupanije (20)
Produkcija 2016. (16)

Truba

je limeno puhačko glazbalo koje je u toj porodici izvodi najviše tonove, dakle više tonove od tube, roga i trombona. Smatra se jednim od najstarijih glazbala, pa se tako spominje već u antici. Od davnina se limena puhačka glazbala dijele na one sa “širokim zvonom” – danas porodica rogova i one s “užim zvonom” – danas porodica truba. Nekoć je truba bila ograničena samo na alikvotni niz, što ju je predodredilo za izvođenje signala i jednostavnijih melodija. Svoju ulogu u orkestru, a pogotovo u solističkoj svirci dobiva tek u 18. stoljeću primjenom ventila koji su bili najprije primijenjeni na rog. Nakon što se truba afirmirala u klasičnoj glazbi, postaje naročito popularna u jazzu, gdje je najčešće jedan od vodećih instrumenata.

Trombon

je jedno od najstarijih limenih puhačkih glazbala, azijskog podrijetla. Ime mu kazuje da je riječ o velikoj trublji te i on ima cilindričnu cijev. Može imati ventile kao i trublja. No, češće je bez ventila, a promjena duljine njegove cijevi izvodi se izvlačenjem i uvlačenjem prvoga zavoja cijevi, koji se naziva povlačak. Kad je povlačak sasvim uvučen, trombon je u prvoj poziciji i izvodi temeljni ton i njegove alikvote.

Uobičajen je trombon glazbalo u položini tenora, a za temeljni ton ima 1B, kojega izvodi kao najdublji ton. Iznad njega se niže još osam tonova alikvotnog niza (B, f, b, d1, f1, b1, c2, d2). Uz još šest pozicija, kojima se temeljni ton svaki puta spušta za polustepen, opseg je takva trombona 1E – d2 . Budući da trombon izvodi tonove počevši od temeljnog tona, prvi i drugi ton niza u bilo kojem položaju razlikuju se za oktavu. Tako iza tona 1B slijede B, iza 1A slijedi A, i tako dalje dok se ne stigne do sedme pozicije u kojoj iza temeljnog tona 1E slijedi ton E. Trombonu stoga nedostaje pet tonova iznad temeljnoga u prvoj poziciji, a to su 1H, C, Cis, D i Dis . Sljedeći se ton, ton E, izvodi kao drugi ton u sedmoj poziciji, kako je prethodno opisano, a dalje se opseg ispunjava kromatski.

Produkcija 2015. (63)
Produkcija 2016. (182)

Tuba

je limeno puhačko glazbalo u položini basa: u toj porodici glazbala, ona je predodređena za izvođenje najdubljih tonova. Dužina čunjaste cijevi iznosi 565 cm. Tuba je prvi put napravljena za pruski vojni orkestar 1829. godine. Vijest je brzo stigla u Francusku gdje je Hector Berlioz preporučio zamjenu ophikleide tubom u Fantastičnoj simfoniji. Glazba za tubu se piše u basovskom ključu. Ton tube je mekan i obao. Napravljene su tube raznih veličina i oblika u skladu s raznim lokalnim zahtjevima te je tuba s vremenom postala popularno solističko i orkestralno glazbalo. Prvi koncert za tubu je 1954. skladao Ralph Vaughan Williams.

Ansambl limenih puhača

Ansambl drvenih puhača

Puhački orkestar

 – PROČELNIK PUHAČKOG ODJELA –

Učitelj trube

VJERAN VIDOVIĆ, Akademski muzičar – trubač, Profesor trube – prof.

 

Učiteljica flaute, voditeljica ansambla flauta

VEDRANA FABAC, Akademski muzičar – flautist, Profesor flaute; Magistra muzike – mag.mus.


Učitelj klarineta

ANTUN HORVAT, Akademski muzičar – klarinetist, Profesor klarineta – prof.


Učitelj trube, voditelj puhačkog orkestra škole

IGOR HRUSTEK, Akademski muzičar – trubač, Profesor trube – prof.


Učitelj saksofona, voditelj ansambla drvenih puhača

MARIO JAGEC, Magistar umjetnosti, saksofonist – Mag.Art.


Učiteljica trombona i tube, voditeljica ansambla limenih puhača

VESNA TOTA, Akademski muzičar – trombonist, Profesor trombona – prof.