Teoretski odjel

Solfeggio

Solfeggio, kao i učenje instrumenata, zahtijeva od učenika dug proces učenja i svladavanja vještina. Solfeggio nije ništa drugo nego stjecanje glazbene pismenosti dok samo znanje solfeggia možemo promatrati kao proces učenja glazbenog jezika. Naime, poznato nam je koliko vremena nam je potrebno da savladamo bilo koji jezik, a glazba upravo funkcionira i uči se na isti način kao jezik. Da bi razumjeli glazbenu strukturu, bili u stanju zapisati notama nešto što smo čuli ili zapisati samostalno stvorenu glazbu, a s druge strane zapisanu glazbu mogli otpjevati, potrebo je savladati sve elemente koji se uče na nastavi solfeggia. Solfeggio je jedan od najljepših jezika koji možemo naučiti.

Teorija glazbe

Uz savladavanje vještine sviranja glazbala ili pjevanja, sastavni dio obrazovanja u glazbenim školama je razvoj glazbenih sposobnosti kod glazbenika, a to su: sluh, glazbena memorija, osjećaj za ritam, sposobnost zamišljanja zvuka prema notnom tekstu i njegovo intoniranje. Potrebno je imati i znanje o glazbi počevši od intervala, ljestvica, akorda pa do njezine fakture i strukture. Tako se školovanje glazbenika od samih početaka odvija u dva smjera. Uz sviranje ili pjevanje kao glazbenu praksu, tu je i glazbena teorija, kao naziv za skup svih znanja i spoznaja o glazbenim zakonitostima. Glazba je iznimno složena umjetnost pa je njezina teorija vrlo opsežna i raznolika. Znanja o glazbi razvrstavaju se u posebna područja iz kojih se pojedini sadržaji metodički obrađuju i kao znanje o glazbenoj umjetnosti iznose se kroz teorijske nastavne predmete u sustavu glazbenog obrazovanja. Teoriju glazbe, kao izborni predmet, učenici 6. razreda glazbene škole biraju kao dopunu već stečenom teorijskom glazbenom znanju i kao svojevrsnu dodatnu pripremu za upis u srednju glazbenu školu.

Komorna glazba – Mali zbor

Mali zbor pohađaju učenici 3. razreda glazbene škole u Čakovcu i svi učenici od 3. do 6. razreda na nekim od Područnih odjela, a još je jedan od obaveznih predmeta iz skupine: Komorna glazba. Ova aktivnost predstavlja pripremu za pjevanje u velikom dječjem zboru koje slijedi u 4. razredu. Naglasak je na učenju pravilne tehnike disanja, vokalne tehnike i osnovama pjevačkih znanja i vještina. Mali zbor prosječno broji dvadesetak učenika, a repertoar koji se bira za izvođenje najčešće je jednoglasan ili dvoglasan. Mali zbor svoj repertoar predstavlja na školskim koncertima i Županijskim smotrama.

Zbor

Zborsko pjevanje oblik je skupnog muziciranja koji postoji od samih početaka razvoja glazbene umjetnosti. Mnoge neglazbene dobrobiti povezuju se s pjevanjem u zboru, a u glazbenim školama, pjevanje je aktivnost i jedan od obaveznih predmeta koji učenici pohađaju od 4. do 6. razreda glazbene škole. Na nastavi zbora uči se pravilna tehnika disanja i pjevanja koja pridonosi estetskom umjetničkom pjevanju, primjerenom za Glazbene i Umjetničke škole. Rad na tehnici pjevanja rezultira navikom pravilnog disanja, umjetničkog i izražajnog pjevanja te jasne dikcije, dodatno se razvijaju dječje intonativne i ritamske sposobnosti koje prethodno usvajaju na nastavi solfeggia, a svakako doprinosi i obogaćivanju dječjeg glazbenog iskustva, proširenju njihovog glazbenog repertoara, samopoštovanju, poštovanju drugih, kvaliteti timskog rada, kulturi ophođenja te razvoju empatije i socijalnih vještina. Zbor Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec troglasni je zbor koji prosječno broji između 30 i 50 članova. Skladbi koje se obrađuju su različite tematike, stilova i težine. sakralne, a izbor autora je također raznolik. Zbor svojim djelovanjem redovito obogaćuje program školskih koncerata i Županijskih smotri, a u 2020. godini sudjelovao je u međunarodnom projektu virtualnog zbora što je za mlade pjevače bilo jedno novo iskustvo koje je uvelike pozitivno djelovalo na njih.

NATAŠA BRAČKO, prof. mentor
PROČELNICA TEORIJSKOG ODJELA
Učiteljica solfeggia i teorije glazbe – Čakovec
Voditeljica predškolskih i početničkih programa – Čakovec
Profesor glazbene kulture

Rođena je 1968. godine u Čakovcu, a po završetku Osnovne glazbene škole Čakovec i srednje Glazbene škole u Varaždinu, teorijski smjer, upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu. Diplomirala je 1993. godine na Odjelu za glazbenu kulturu, mentor doc. Branko Lazarin. Od 1992. godine radi kao učitelj teorijskih glazbenih predmeta (solfeggio i teorija glazbe) u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec. Sa svojim učenicima bilježi nekoliko visokih nagrada u disciplini solfeggio („Sonus“): 2 prve i druga nagrada. Osim opsežnih poslova pročelnice teorijskog odjela i kreiranja i vođenja Predškolskih i početničkih programa glazbene škole aktivno se zalaže za unapređenje programa teorijskih predmeta. Pročelnica je Teorijskog odjela škole i voditeljica Predškolskih i početničkih programa glazbene škole. Redovito sudjeluje na stručnim skupovima i usavršavanjima MZO, AZOO i Hrvatskog društva glazbenih teoretičara.

TIHANA NOVAK, mag. mus.
Učiteljica solfeggia i teorije glazbe – PO Prelog, PO Donji Kraljevec
Voditeljica komornog zbora – PO Prelog
Voditeljica predškolskih i početničkih programa – PO Prelog, PO Donji Kraljevec
Magistra glazbene pedagogije

Rođena je 1992. godine u Čakovcu gdje završava opće-obrazovnu i Osnovnu glazbenu školu Čakovec, te nastavlja školovanje u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec. 2011. godine upisuje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Muzičku akademiju, smjer Glazbena pedagogija. Magistrirala je 2016. godine s temom Ostavština Jože Požgaja – zavičajna zbirka ‘Insulana’ knjižnice Nikola Zrinski u Čakovcu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Lade Duraković. Tijekom studija postigla je zapažene rezultate i aktivno sudjelovala na različitim stručnim usavršavanjima, glazbeno-pedagoškim tribinama i međunarodnim simpozijima glazbenih pedagoga. Sudjelovala je i na Erasmus+ studentskoj razmjeni na Akademiji za glasbo Sveučilišta u Ljubljani te na Međunarodnom studentskom forumu u Rostocku (Njemačka). Dobitnica je Rektorovog priznanja za iznimne rezultate i angažman na promociji Muzičke akademije i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2014./15.), kao i Rektorove nagrade kao najbolja studentica Muzičke akademije u Puli (2015./16.). Od 2017. godine zaposlena je u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovcu gdje predaje klavir, a kasnije vodi i Predškolske i početničke programe. Sa svojim učenicima postiže značajne rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima („Mladi Padovec“): 1 prva i 4 druge nagrade. Permanentno se usavršava na stručnim seminarima za učitelje, te državnim i međunarodnim stručnim skupovima, seminarima i simpozijima glazbenih pedagoga. Od rujna 2021. godine seli na teorijski odjel škole gdje predaje solfeggio, teoriju glazbe, komorni zbor te vodi Predškolske i početničke programe na PO Prelog i PO Donji Kraljevec. Također je zadužena za vođenje Dječjeg foruma škole.

MIROSLAV NOVAK, prof.
Učitelj solfeggia i teorije glazbe – Čakovec
Profesor glazbene kulture

Rođen je u Čakovcu 1970. godine, a osnovno i srednje glazbeno obrazovanje završava u Glazbenoj školi u Varaždinu , teorijski smjer, nakon čega upisuje diplomski studij na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, gdje diplomira 1995. godine i stječe naziv Profesor glazbene kulture. Zapošljava se u Glazbenoj školi u Varaždinu, a godinu dana nakon toga seli u Umjetničku školu Miroslav Magdalenić Čakovec gdje predaje u početku predaje klavir, a kasnije solfeggio i teoriju glazbe. Tijekom svog pedagoškog rada sa učenicima sudjeluje na regionalnim i državnim natjecanjima (Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa) te ostvaruje vrijedne rezultate: disciplina klavir – 2. i 3. nagrada; disciplina solfeggio – 1 prva, 3 druge i 3 treće nagrade. Redovito sudjeluje na stručnim skupovima i usavršavanjima MZO, AZOO i HDGT.

ZRINKA NOVAK, mag. mus. / mag. educ. hist. art
Učiteljica solfeggia i teorije glazbe – PO Mursko Središće, Odjel klasičnog baleta
Voditeljica komornog zbora – Čakovec, PO Mursko Središće
Voditeljica zbora – Čakovec
Voditeljica nototeke i videofonoteke
Voditeljica predškolskih i početničkih programa – Čakovec, PO Mursko Središće
Magistra glazbene pedagogije i povijesti umjetnosti

Rođena je u Varaždinu 1987. godine. Osnovno i srednje glazbeno obrazovanje pohađa i završava u Glazbenoj školi u Varaždinu (smjer: glazbenik – teoretičar) po završetku koje upisuje diplomski studij glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiju u Zagrebu, te studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji diplomirala je 2013., a povijest umjetnosti 2016. godine. Od 2012. do 2013. godine bila je zaposlena na mjestu profesorice glazbene umjetnosti u Područnim odjelima Prve gimnazije Varaždin (Novi Marof i Ludbreg), od 2012. godine u Osnovnoj školi Podrute na mjestu učiteljice glazbene kulture, a od 2016. godine i u Osnovnoj školi Beletinec također na mjestu učiteljice glazbene kulture. U tom periodu vodi i dječje pjevačke zborove i tamburaški sastav. Od jeseni 2017. godine zaposlena je u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec kao učiteljica teoretskih glazbenih predmeta ( solfeggio, teorija glazbe), te voditeljica 2 mala i velikog zbora Škole. Od 2018. vodi i Predškolske i početničke programe škole , a zatim i glazbeni vrtić u Čakovcu, a također je i kreator Kraćeg glazbenog programa za djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta. Sa zborovima redovito nastupa na županijskim smotrama i školskim koncertima te se redovito usavršava na stručnim skupovima i seminarima. Uz pedagoški rad vodi brigu i o školskoj nototeci i video-fonoteci.

VEDRANA COLIĆ, mag. mus.
Učiteljica solfeggia i teorije glazbe – PO Mursko Središće, Odjel klasičnog baleta
Voditeljica komornog zbora – Čakovec, PO Mursko Središće
Voditeljica zbora – Čakovec
Voditeljica nototeke i videofonoteke
Voditeljica predškolskih i početničkih programa – Čakovec, PO Mursko Središće
Magistra glazbene pedagogije

Rođena u Zagrebu 1991. godine, Osnovnu glazbenu školu završila je u Koprivnici, dok je Srednju muzičku školu (smjer: glazbenik – teoretičar) i Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn (smjer slikarstvo), završila u Zagrebu. Nakon tog, nastavila je naobrazbu na Muzičkoj akademiji sveučilišta u Zagrebu, smjer glazbene pedagogije, gdje je diplomirala 2017. godine. Član je a capella kvarteta „Bam“ od 2011.godine, a od 2010. godine do 2020. godine aktivno je sudjelovala u mjuziklima diljem Hrvatske, „Uskrsli“, kazalište Komedija, dvorana Vatroslava Lisinskog, „Život za život“ HNK Zagreb, “Divan Božić“, kazalište Žar Ptica, „Svetac svega svijeta“, HNK Varaždin, HNK Split, HNK Šibenik. Od 2018. povremeno radi za HRT na sinkronizaciji crtića kao vanjski suradnik. Od 2019. do 2021. godine bila je zaposlena na mjestu učiteljice glazbene kulture u Osnovnoj školi Antun Branko Šimić u Zagrebu, a trenutno radi u Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Čakovec kao učiteljica teoretskih glazbenih predmeta (solfeggio, teorija glazbe), voditeljica 2 mala i velikog zbora Škole, te voditeljica glazbenog vrtića u Čakovcu i početničkog Solfeggia u Murskom Središću.

Skip to content